Vill du ha en av mina? Finns här

Jag tar ej emot några gåvor detta år pga att jag ej har tillgång till internet
och ej kan uppdatera hemsidan under advent och jul 

 

 

 

Alla Gamla gåvor finns i min skattekista...

 

   

 

  hits

index.htm