En gammal tidningsartikel som Margareta Danielsson bidrar med.
Jag återger den här i dess helhet och ordagrant.

Klas Almgren  1893 -   1973

Minnen som lever
 

För alla och envar som läst den intressanta berättelsen om Almgrens ö och Kartlaö i
Greta Adrians bok "Kilsbergen berättar" kan det vara av intresse att veta att det
fortfarande, den dag som i dag är, finns släktingar som härstammar från
Trädgårdsmästaren på Almgrens ö.
I en röd stuga tätt intill vägen i Dalkarsberg bor Klas Almgren, 75 år.

Han är sonson till den forne Trädgårdsmästaren.
Mannen som fick ön i den trolska Hovmantorpssjön att blomma.

Vid min ankomst sitter Almgren och spisar middag medan en hemsamaritstädar och
pyntar i stugan omkring honom.
Han berättar att han växte upp på Kartlaö.

Fadern Per Oskar Almgren var sjöman i ungdomen och kom på en av sina resor upp
till Norrland och steg i land i en av hamnarna där.
Han kom så småningom till en plats som hette Örnäsudden och ligger i trakten av
Sorsele, där han träffade sin blivande fru.
Hon var dotter till en skollärare på orten.

Han återvände senare till hembygden med sin familj och slog sig ner på det avsides
liggande torpet Kartlaö i Kilsbergen.

Själv har Klas varit Gruvarbetare vid Dalkarsberg och någon tid av sitt liv även
arbetat vid Järnboås, men återvänt på gamla dar till Dalkarsberg.

Han brukar ibland ta sig en promenad ner till Almgrensö, som ligger ca.
två kilometer därifrån.
 

 

Copyright © 2007 M. Danielsson

Respektera att detta tidningsutklipp tillhör Margareta Danielsson
 Skriv inte ut detta utan att berätta för henne eller mig.
Tex i gästboken eller personligen till M. Danielsson eller maila mig

                                                             

Webbplatsen uppdaterades 09-06-22